Archeologisch Steunpunt

Sinds zomer 2009 is het Archeologisch Steunpunt voor Kollumerland c.a. ondergebracht in het museum "Mr. Andreae". Verdeeld over diverse lokaties binnen de provincie Friesland zijn meerdere Steunpunten ingericht op initiatief van de provinciaal archeoloog van Friesland.

Doel van deze aanpak is door middel van (archeologisch) cultuurtoerisme een impuls te geven aan de plattelandsontwikkeling. Het is nadrukkelijk de bedoeling de archeologie optimaal te integreren in de plaatselijke cultuurhistorie. De rol van de provincie is vooral stimulator, coördinator en kenniscentrum.

Een archeologisch steunpunt bestaat uit een pakket producten:

  • Het Steunpunt dat bestaat uit een traditionele expositie over de bewoningsgeschiedenis van het gebied. In de Oudheidkamer is de nadruk gelegd op het ontstaan van Pingo’s en de reis van grote zwerfkeien in de IJstijd;
  • In het Steunpunt draait een audiovisueel programma;
  • Er is een publieksboek uitgegeven, als naslagwerk, dat verkrijgbaar is in het museum.

Pagina delen: