Gebouw

Het museum is gevestigd in het historische pand Oostenburg in de Oostenburg straat.

Dit pand kent een lange geschiedenis.

In 1773 liet Eyso de Wendt een buitenplaats aanleggen in zijn geboorteplaats Kollum. Deze buitenplaats, die zich uitstrekte tot aan de Dokkumer Trekvaart ten zuiden van Kollum, werd ‘Oostenburg’ gedoopt.
De Wendt had in Nederlands-Indië een zeer lucratieve post bekleed (directeur van de handel op China) en was een vermogend man geworden. Eenmaal terug werd hij grietman van West-Dongeradeel, maar hij bleef in Kollum wonen tot zijn dood in 1780.
Zijn nazaten besloten in 1836 tot de verkoop ‘op afbraak’, hoewel het dan 63 jaar oude gebouw in de advertentie ‘uitmuntend onderhouden’ wordt genoemd. Er is zeker overgegaan tot afbraak van bijgebouwen en ontmanteling van de buitenplaats. Wat het hoofdgebouw betreft: het nieuwe ‘armhuis’ vertoont een grote gelijkenis met het 18e-eeuwse gebouw. De voornaamste wijziging is dat de ingang is verplaatst naar de zuidelijke zijmuur. Het nieuwe gebouw had klaarblijkelijk op z’n minst het oude als voorbeeld. Bij een restauratie in 1979 is de oorspronkelijke plaats van de ingang hersteld, zoals ook in andere elementen is teruggegrepen op de situatie van voor 1836. (Informatie deels van Tymen Wierstra.)
Het vroegere ‘buiten’ ligt vandaag de dag overigens midden in Kollum. Sinds zomer 2017 is het Kollumer Museum Mr. Andreae hier gevestigd.

Voor meer informatie over de Wendt en Oostenburg, zie
https://twierstr.home.xs4all.nl/EysodeWendt/inleiding.html
Op deze pagina heeft Tymen Wierstra, geboren aan de Eyso de Wendtstraat 4 te Kollum veel wetenswaardigheden over Eyso de Wendt en het pand Oostenburg verzameld.

Pagina delen: