Over het museum

Het Kollumer Museum is vernoemd naar de notaris en historicus Arnoldus Johannes Andreae. Het museum is gevestigd in een voormalige Werkhuis (rijksmonument).

Het grootste deel van de vaste expositie gaat over het Kollumer Oproer van 1797: de opstand van de Oranjegezinden tegen de Patriotten.

In het museum is sinds 2009 een Archeologisch Steunpunt voor Kollumerland ondergebracht.