Wie was Mr. Arnoldus Johannes Andreae

Hij was in de tweede helft van de 19e eeuw notaris in Kollum en was daarnaast historicus. Om die laatste reden is het Kollumer Museum naar hem vernoemd.

Mr. A.J. Andreae

Als zoon van de Kollumer notaris, Daniël Hermannus Andreae en zijn vrouw Petronella Maria Eskes, werd hij op 30 januari 1845 geboren. Tijdens zijn rechtenstudie in Utrecht verdiepte de jonge Andreae zich in genealogie en de Friese geschiedenis. Na zijn studie kwam hij terug naar het notariskantoor van zijn vader in Kollum.
In 1877 werd hij gekozen in de gemeenteraad van Kollumerland c.a. en in 1881 volgde hij zijn vader op als notaris. Hij was een warm pleitbezorger voor het aanbrengen van verbeteringen in de maatschappelijke toestanden in Friesland, met name in de landbouw.

In 1894 werd hij lid van de Provinciale Staten van Friesland. Maar door zijn zwakke gezondheid overleed hij reeds op 54-jarige leeftijd, op 22 februari 1899. Hij ligt begraven op het kerkhof bij de Maartenskerk.

Mr. A.J. Andreae heeft in zijn korte leven veel geschriften nagelaten, o.a.:

Voormalige woning
Mr. Andreae

1883 – “Kollumerland en Nieuwkruisland, geschiedkundig beschreven”;
1885/86 – “Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, deel I en II”.
De meeste boeken kunt u vinden in de bibliotheek van het Kollumer Museum.

Pagina delen: