Bestuur

De stichting heeft een bestuur van 5 personen, die afkomstig zijn uit de gemeente Noard Eastfryslan. Het bestuur vergadert 5 à 6 keer per jaar. Daarnaast is een dagelijks bestuur voor de lopende zaken. Dit DB komt elke week een middag bijeen.

Bestuursleden van de stichting in 2021:

T. Riemerma-Brouwer, Voorzitter

P. Maasbommel, secretaris

W. Kloppenburg, penningmeester

A. Smids-van der Steeg, lid

O. Vries, lid

Als bestuur zijn we niet alleen verantwoordelijk voor een goed beheer …
maar ook voor een goede presentatie naar onze bezoekers …..

U bent, jullie zijn, welkom!

Pagina delen: