Bestuur

De stichting heeft een bestuur van 6 personen, die afkomstig zijn uit de gemeente Kollumerland c.a.. Het bestuur vergadert 5 à 6 keer per jaar. Daarnaast is een dagelijks bestuur voor de lopende zaken. Dit DB komt elke week een middag bijeen.

Bestuursleden van de stichting in 2017:

T. Riemerma-Brouwer, Voorzitter

L. Cazemier, secretaris

W. Kloppenburg, penningmeester

A. Smids-van der Steeg, lid, plaatselijke geschiedenis

O. Vries, lid, geschiedenis van vooral het Fries en van de omgeving

S.B. van der Molen, lid

Als bestuur zijn we niet alleen verantwoordelijk voor een goed beheer …
maar ook voor een goede presentatie naar onze bezoekers …..

U bent, jullie zijn, welkom!

Pagina delen: