Vrijwilligers

Naast het bestuur is er een groep vrijwilligers actief. Hun taak bestaat uit het ontvangen en rondleiden van bezoekers. Gedurende de maanden dat het Kollumer Museum is gesloten, wordt gewerkt aan het beheren van de collectie. Daarnaast worden tijdelijke exposities voorbereid en ingericht.