Financiën

De Stichting Oudheidkamer Mr. Andreae ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Kollumerland c.a. Daarvan wordt meteen de jaarlijkse huur voor het gebouw ingehouden.

Naast subsidie heeft de stichting inkomsten uit donaties en giften.

Bezoekers die geen donateur zijn betalen entree.

Uit dit totaal aan inkomsten moeten alle kosten worden gefinancierd.

Pagina delen: