Heropening Kollumer Museum

Op zaterdag 26 juni zal het Kollumer Museum eindelijk de deuren weer openen. Na ruim een jaar dicht geweest te zijn popelen bestuur en vrijwilligers weer om de rijke collectie aan alle bezoekers te tonen In het jaar dat het museum noodgedwongen dicht moest blijven is zeker niet stil gezeten. De expositie van vorig jaar over Foekje Dillema is dermate goed ontvangen dat er besloten is permanent aandacht te schenken aan deze beroemde inwoner van onze regio.

Ook de collectie memorabilia van onze naamgever Mr. A.J. Andreae hebben wij kunnen uitbreiden. Het bureau waaraan Mr. Andreae veel van zijn werkzaamheden heeft verricht is door schenking in bezit van het museum gekomen. Na een uitvoerige restauratie neemt deze secretaire een prominente plaats in in het aan Mr. Andreae gewijde deel van het museum.

Tevens heeft het museum de hand weten te leggen op het cadeau dat de vader van Andreae van de Kollumer bevolking kreeg aangeboden bij zijn afscheid als notaris. Sinds kort heeft het Kollumer museum van de heer Henk Dijkstra uit Westergeest een Alsengem in bruikleen gekregen. Een Alsengem is een schijf (rond of ovaal) van twee lagen op elkaar gesmolten glas. De precieze betekenis is onzeker, maar naar alle waarschijnlijkheid stammen ze uit de periode 1100 – 1300.

Nadere informatie zal bij de geëxposeerde Alsengem in het museum komen. En wellicht zal het bestuur er later dit jaar nog een bericht aan wijden. Binnenkort zullen wij uitgebreid berichten over de expositie die wij dit jaar inrichten. Naast de vaste onderdelen Kollumer Oproer, Kollumer zilversmeden en bestuurlijk Kollumerland heeft het museum dus ook dit jaar weer veel te bieden voor iedereen die zich wat meer wil verdiepen in de rijke historie van Kollum en Kollumerland.

Op de foto de secretaire van Mr. Andreae met de restaurateur de heer Postma uit Veenwouden. (Bron: https://www.rtvnof.nl/heropening-kollumer-museum-mr-andreae )

Pagina delen: