Lezingen in 2024

Het Kollumer museum Mr. Andreae organiseert gedurende het jaar een aantal lezingen. Gratis toegankelijk voor donateurs, belangstellenden betalen een per lezing variërend bedrag.
In 2024 staan 2 lezingen gepland:
Op 19 juni een lezing door mevrouw Dr. R. Radetzky over Lucas Pieter Roodbaard en zijn tuinen in landschapsstijl.
Op 3 oktober een lezing door mevrouw W. Toxopeus over de tijd dat haar vader eilandvoogd was van Rottum en het hele gezin daar verbleef.

Pagina delen: