Excursies

Jaarlijks wordt voor de donateurs van het museum een excursie georganiseerd.

Aankomst bij het oude bierhuis

In 2007 ging de reis naar Het Bildt. De heer R.Nouta uit Dokkum vertelde onderweg over de geschiedenis van deze streek. De Van Harenkerk in Sint. Annaparochie werd bezocht en in Marrum werd gepauzeerd bij de “Seedykster Toer”.

In 2008 werd de Korenmolen “De Zwaluw” in Birdaard bezocht met ontvangst in het houtstek waar eerst een uitleg werd gegeven van de houtzagerij en de korenmolen met lichtbeelden. In de Trochreed in Roodkerk was tijd om gezellig even na te praten onder het genot van een kopje thee of koffie, uiteraard met gebak.

In 2010, op zaterdag 8 mei, ging de excursie door de naaste omgeving.
Het was ditmaal een Kloosterroute. Het klooster Jeruzalem of Gerkusklooster heeft hier destijds een belangrijke rol gespeeld. Het was een Cisterciënzer mannenklooster, met de status van abdij.
De monniken van Jeruzalem waren zeer kundig in landbouw en ontginning. Ze legden dijken aan en regelden de waterstand door middel van sluizen.

Het oude bierhuis

Van het klooster is alleen het bierhuis nog over en dat doet sinds 1629 dienst als kerkgebouw. De heer Douwe veenstra uit Buitenpost heeft uitleg gegeven over dit bijzondere klooster. Daarna is een bezoek gebracht aan de kerk van Visvliet waar de heer Oebele Vries de toelichting verzorgde.

Kerk Visvliet

Pagina delen: